O nas

Katarzyna Giezek

Pedagog, nauczyciel, realizator programów profilaktycznych.

Hubert Giezek

Pedagog, socjoterapeuta, wychowawca, specjalista ds. profilaktyki, autor i realizator programów profilaktycznych

O nas

Realizatorami zadań są doświadczeni trenerzy i uprawnieni realizatorzy w/w programów posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne, z kwalifikacjami psychoterapeutycznymi.

Przygotowujemy również warsztaty tematyczne na potrzeby poszczególnych szkół.

Zarówno firma, jak i nasi pracownicy, współpracują z następującymi instytucjami i organizacjami:

– Urząd Miejski Wrocławia,
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
– Urzędy miast i gmin z terenu całej Polski,
– Stowarzyszenie „KARAN”,
– szereg szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich na terenie woj. dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Wszystkie osoby współpracujące posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe (psychologia, pedagogika) i gruntowną wiedzę oraz wysokie umiejętności profilaktyczne uzyskane na szkoleniach tematycznych.
Programy profilaktyczne i szkolenia zawierają najnowsze zdobycze naukowe w zakresie oddziaływań zapobiegawczych, stosują nowoczesne techniki pracy z uczestnikami, dzięki czemu należą do najbardziej efektywnych. Ponadto zapewniają objęcie swoim zasięgiem większość podmiotów uczestniczących w szeroko pojętym procesie wychowawczym, co dodatkowo zwiększa ich siłę oddziaływania.