Oferta

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Propozycje programowe obejmują całą populację uczniów, począwszy od I klasy szkoły podstawowej do młodzieży klas maturalnych szkół średnich. Przedziały wiekowe, dla których przeznaczone są poszczególne programy:

1. Program „CUKIERKI” – program rekomendowany przez P.A.R.P.A. i MEN od 6 – 11 lat;
2. Program „Spójrz Inaczej” program rekomendowany przez P.A.R.P.A od 10 do 13 lat
3. Program „DEBATA” – program rekomendowany przez P.A.R.P.A. od 12 – 15 lat;
4. Program „NOE” I i II – program polecany przez P.A.R.P.A. od 15 – 18 lat;
5. Program „KOREKTA” – program polecany przez P.A.R.P.A. od 18 lat;
6. Program „BEZ RYZYKA” program rekomendowany przez MEN od 15 lat:
7. Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców i nauczycieli (tematyka jest opracowywana na potrzeby szkoły np. dopalacze, cyberprzemoc, alkohol).
8. Program profilaktyki selektywnej „Unplugged” opracowany został w ramach programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez KE.

Programy Autorskie
1. Program „STOP DOPALACZE ” od 12 do 18 lat
2. Program „Czarodziejskie Okno” program przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz zagrożeniom związanym z korzystaniem z Gier i Internetu
3. Warsztaty profilaktyki uzależnień od narkotyków „STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM” od 14 lat.