Oferta

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Propozycje programowe obejmują całą populację uczniów, począwszy od I klasy szkoły podstawowej do młodzieży klas maturalnych szkół średnich. Przedziały wiekowe, dla których przeznaczone są poszczególne programy:

– „CUKIERKI” – program dla klas 0-3 sp.
– „TROLLEK – MÓJ E-PRZYJACIEL” – program dla klas 1-3 sp.
– „W KRAINIE NET”- program dla klas 1-3 sp.
– „CZARODZIEJSKIE OKNO” – program dla klas 1-3 sp, 4-8 sp.
– „EMOCJE” – program dla klas 1-3 sp, 4-6 sp, 7-8 sp.
– „GRANICE” – program dla klas 4-8 sp. „DEBATA” – 5-8 sp.
– „ENERGO” – 5-8 sp.
– Debata 6-8 sp.
„SMAKI ŻYCIA, DEBATA O DOPALACZACH – 7-8 sp. oraz szkoła ponadpodstawowa „STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM” -5-8 sp. oraz szkoła ponadpodstawowa „#PowstrzymajHejt” – 7-8 sp. oraz klasy szkoły ponadpodstawowej
„NOE I” – szkoła ponadpodstawowa.
Rady Pedagogiczne i wywiadówki